Select Page

Potrebe i nedostaci stručnjaka koji rade s roditeljima i djecom u području neadekvatnog korištenja Interneta

STEPin projekt ima za cilj podržati roditelje u tome da postanu uzori i motivatori svojoj djeci u području provođenja vremena online na konstruktivan i razuman način. Ideja projekta je osnažiti roditelje pružajući im znanje, vještine i alate kako bi mogli prepoznati i nositi se s neadekvatnim ponašanjem na Internetu (Internet Abusive Behaviour) te opasnostima i posljedicama koje dolaze s tim ponašanjem.

U okviru STEPin projekta istražili smo koje potrebe imaju i koje nedostatke uočavaju stručnjaci (edukatori, treneri) u području neadekvatnog ponašanja na Internetu. 60% od ispitanih stručnjaka ima iskustva u sudjelovanju na seminarima, radionicama ili webinarima na temu cyberbullyinga, groominga, sextinga i slično. Nijedan stručnjak nije spomenuo da je pohađao seminar na temu pretjeranog vremena provedenog online ili ovisnosti o Internetu.

44% stučnjaka su upoznati s temom ovisnosti o internetu kod djece i neadevatnog ponaanja na internetu no 44% njih također procjenjuje kako ima osnovna znanja na tu temu.

Općenito, kao problematične aspekte ponašanja na internetu ističu:

 • Privlačnost ekrana – u usporedbi s ekranom, sve druge aktivnosti su djeci manje privlačne (kako zamijeniti ekran s drugom aktivnošću),
 • Ekrani olakšavaju život roditeljima – važno je roditelje uvjeriti kako ekrani nisu dobri za djecu. Ekrani se uvedu u život djeteta prerano i navike se razviju puno prije adolescencije,
 • Trebalo bi se promovirati što manje vremena provedeno ispred ekrana, posebno za manju djecu, no to je teško jer su su roditelji preopterećeni roditeljskim obvezama, ali i jer je sve oko nas digitalizirano,
 • Poteškoće vezane uz ovisnost i lakši povrat simptoma ovisnosti – teško je izbjeći ekrane u stvarnom životu i pronaći ravnotežu između potrebe i ovisnosti,   
 • Detalji oko tretmana ovisnosti o internetu kod djece i mladih,
 • Kontinuirana promjena problematičnih područja vezanih za ovisnost o internetu, teško je pratiti djecu i mlade u tom području.

U Hrvatskoj je problem pretjeranog korištenja interneta kod djece i mladih velik, posebno sada u vrijeem COVID-19 pandemije, no i loše je prepoznat u sustavu. Stručnjaci i roditelji pokazuju zabrinutost vezanu za pretjerano korištenje interneta i potrebe koje su prepoznali su:

 • Ograničavanje ekrana od najranije dobi,
  • Podrška u organizaciji aktivnosti koje mogu zamijeniti ekran,
  • Edukacija roditelja u uzimanju vremena za sebe kako ekrane ne bi doživjeli kao priliku da predahnu,
  • Postizanje zdrave količine roditeljske kontrole,
  • Prilagodba aktivnosti i sadržaja uvjetima pandemije i povećanoj digitalizaciji.

Pogledajte u nastavku infografiku izrađenu na temelju rezultata istraživanja.