Select Page

POZIV NA SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVANJU ZA STRUČNJAKE KOJI RADE S MLADIMA U NEET SITUACIJI

U sklopu međunarodnog partnerskog konzorcija organizacija iz Mađarske, Italije, Španjolske i Grčke, Udruga roditelja “Korak po korak” provodi Erasmus+ projekt strateškog partnerstva pod nazivom „Say No to Bullying“ s ciljem sprječavanja vršnjačkog nasilja i pomoći žrtvama nasilja među mladim osobama u NEET statusu.

U kontekstu istraživanja, NEET osobama smatramo mlade osobe u dobnoj skupini od 16 do 29 godina, koje ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja i nisu u sustavu obrazovanja odraslih.

Kroz projekt „Say No to Bullying“ provodimo program istraživanja i prikupljanja podataka pod nazivom “Smanji jaz” kako bismo sveobuhvatno razumjeli prirodu i oblike vršnjačkog nasilja i odnos između online i offline vršnjačkog nasilja, te kako bismo istražili prepreke prepoznavanju nasilja.

Vaše sudjelovanje i doprinos u istraživanju nam je iznimno važno kako bismo osigurali sveobuhvatni zbir mišljenja različitih osoba za razvoj rješenja koja će nam pomoći u prevenciji vršnjačkog nasilja, kako za sadašnju, tako i za buduće generacije mladih u NEET statusu i kako bismo podržali stručnjake koje im u svom radu pomažu. Zato vas pozivamo da podijelite s nama vaša razmišljanja i iskustva kako bismo produbili naše razumijevanje u ovom području.

Ljubazno Vas molimo da odgovorite na naš upitnik.

Ne postoje ni točni niti pogrešni odgovori.

OVAJ UPITNIK JE U POTPUNOSTI ANONIMAN! Svi podaci koji su dijelom ovog istraživanja su strogo povjerljivi. Ne prikupljamo osobne podatke i nitko neće moći odgovore povezati s vama!

Istraživanje je na hrvatskom jeziku, sadrži uglavnom pitanja s unaprijed definiranim odgovorima i ne bi trebalo trajati dulje od 3 minute.

Odgovaranje je dobrovoljno.

NAKON ŠTO ODGOVORITE NA SVA PITANJA PRITISNITE TIPKU „PODNESI“ ILI „SUBMIT“ KAKO BISTE NAM POSLALI VAŠE ODGOVORE.

Upitniku je moguće pristupiti do 28. ožujka 2021. godine.

Ako budete htjeli saznati više o rezultatima istraživanja, to možete učiniti na našoj web i Facebook stranici Udruge ili Facebook stranici projekta

Zahvaljujemo Vam na pomoći koju nam pružate ispunjavanjem upitnika!