Select Page

Predstavljeno novo izdanje priručnika “Slušam te”

U ponedjeljak, 30. kolovoza 2021. godine, u prostorijama Udruge RODA održano je završno događanje projekta “Imaš podršku” na kojem su predstavljeni rezultati projekta, s posebnim naglaskom na novo izdanje priručnika “Slušam te”.

Uz kompletan tim UR “Korak po korak”, na događanju su sudjelovale: predstavnica partnerske organizacije na projektu – Udruge PET Plus, predstavnice suradnika na projektu – Zatvora u Bjelovaru i Probacijskog ureda I Zagreb, predstavnica udruge RODA, predstavnica tima volonterki projekta – studentica Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, te Marina Trbus, psihologinja iz Psihološkog centra Kauch.

Voditeljica projekta predstavila je rezultate projekta i dvije analize slučajeva iz savjetodavne i terapijske prakse, izrađene na temelju intervjua provedenih s korisnicima koji su se uključili u program po izlasku iz zatvora.

Zatim je predstavljeno novo, drugo izdanje priručnika “Slušam te“, namijenjenog roditeljima u riziku od socijalne isključenosti, ali i njihovim partneri(ca)ma te članovima obitelji. Sadržaj prvog izdanja nadograđen je i prilagođen na temelju novih izazova i potreba utvrđenih kroz izravan rad s roditeljima koji su bili u zatvoru i članovima njihove obitelji. Uz Ivu Buconjić i Marinu Trbus, psihologinje koje potpisuju autorstvo prvog izdanja, koautorstvo novog potpisuju Mia Krpan, voditeljica projekta i Sara Carević, suradnica na projektu, također psihologinje, u uredništvu izvršne direktorice Udruge roditelja Korak po korak Silvije Stanić.

Priručnik obuhvaća poglavlja o zapošljavanju, traženju smještaja, partnerskim odnosima, roditeljstvu, obiteljskom funkcioniranju i podrški iz okoline, pri čemu je posebna pažnja posvećena osobama koje su bile na izdržavanju kazne zatvora. Priručnik nudi i “osvježen” popis raznih organizacija koje pružaju (psiho)socijalne usluge vezane uz prethodno navedena područja ljudskog funkcioniranja. Uz to, zahvaljujući raznim primjerima iz prakse priručnik, osim korisnicima, može biti koristan i raznim stručnjacima koji rade s njima.

Online verziju priručnika možete pogledati i preuzeti ovdje.

Predstavljanje je pratila rasprava o izazovima i potrebama korisnika i članova njihove obitelji prilikom reintegracije u zajednicu, kao i mogućim uzrocima recidivizmu te prijedlozima za unaprjeđenje tretmana i prevencijskih programa.

Istaknuta je važnost podrške okoline, kao i uloga kulture i društva u formiranju stavova prema kriminalitetu. Pored toga, još jednom je istaknuta važnost i potreba za osnaživanjem unutarsektorske i međusektorske suradnje kako bi se, između ostalih pozitivnih učinaka, prevladale prepreke birokratskog tipa koje za neke korisnike mogu biti ključna zapreka motivaciji i kapacitetu za pozitivnom promjenom.

Projekt “Imaš podršku” proveden je uz financijsku potporu Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.