Select Page

Prevencija u zajednici-faza II

 

Početkom travnja započeli smo s provedbom projekta pod nazivom Prevencija u zajednici-faza II u partnerstvu sa Gradom Sveti Ivan Zelina i Gradom Jastrebarsko koji je financiran od strane Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Potreba za ovim projektom, proizašla je iz potrebe za nastavkom provedbe sveobuhvatne politike na lokalnoj razini, koja je temeljena na procjeni potreba, rizika i potencijala koji postoji u zajednicama Jastrebarsko i Sv. Ivan Zelina, a koja je započela 2017. godine. Cilj projekta naslanja se na procjenu potreba i nastoji kroz jačanje kapaciteta i uspostavu modela univerzalne prevencije u zajednicama Sv. Ivan Zelina i Jastrebarsko doprinijeti učinkovitoj prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti. Sukladno tome, specifični ciljevi koje nastojimo ostvariti jesu:

  1. Kroz jačanje kapaciteta Vijeća za prevenciju na razini lokalne zajednice stvarati uvjete za sveobuhvatno preventivno djelovanje.

2.Kroz pilot provedbu modela sveobuhvatnog programa primarne prevencije „Prevencija u zajednici“ na području gradova Jastrebarsko i Sveti Ivan Zelina obuhvatiti 200 učenika (od čega minimalno 20 učenika u riziku) te 200 roditelja.

3.Kroz evaluaciju pilot provedbe modela „Prevencija u zajednici“ stvoriti temelj za širu primjenu modela na razini Republike Hrvatske.

4.Kroz jačanje svijesti javnosti o štetnosti svih vrsta ovisnosti dugoročno mijenjati društvene norme.

Aktivnosti koje nas očekuju u nastavku projekta i kojima ćemo nastojati ostvariti zadane ciljeve jesu:

  1. Jačanje kapaciteta predstavnika Vijeća za prevenciju kroz edukativni ciklus od 4 cjeline Edukacija za jačanje dijaloga i suradnje škole s roditeljima
  2. edukacija za primjenu PATHS/EMOZI programa
  3. edukacija za jačanje dijaloga i suradnje škole s roditeljima
  4. edukacija za stručnjake na temu jačanja roditeljskih vještina i vještina pozitivnog roditeljstva
  5. edukacija za upravljanje školskim volonterskim programom
  6. Pilot provedba sveobuhvatnog programa primarne prevencije „Prevencija u zajednici“ na razini lokalnih zajednica
  7. Evaluacija pilot provedbe programa „Prevencija u zajednici“
  8. Podizanje svijesti lokalne i šire zajednice o važnosti prevencije razvijanja ovisnosti kod mladih

 

Odradili smo pripremne sastanke s ključnim dionicima i suradnicima te smo dogovorili daljnji plan rada na projektnim aktivnostima.