Select Page

Održali smo 90 radionica grupne psihosocijalne podrške u tugovanju u drugoj godini provedbe projekta PUT

Pod vodstvom 16 županijskih koordinatora i izvoditelja projekta PUT, od travnja do srpnja 2021. godine, 16 roditelja i 22 djece i mladih sastajali su se jednom tjedno u Zagrebu, Sisku, Karlovcu i Slavonskom Brodu na radionicama grupnog psihosocijalnog savjetovanja. U razdoblju od travnja do srpnja 2021. godine održali smo ukupno 90 radionica grupne psihosocijalne podrške u tugovanju.

Cilj radionica je da se djeci i mladima koji su doživjeli prerani gubitak (smrt) roditelja, kao i da se roditeljima koji su izgubili bračnog / vanbračnog partnera osigura psihosocijalna podrška kroz grupno savjetovanje u njihovoj lokalnoj zajednici.

Metodologija radionica uključivala je pripremnu fazu aktivnosti, izradu dva priručnika s planom tema, strukturiranim aktivnostima i materijalima za radionice za djecu, mlade i za roditelje i izradu različitih alata za održavanje radionica. Pripremljeni su i obrasci za evaluaciju učinka radionica na članove obitelji, koje su sami korisnici ispunjavali tijekom radionica.

„Posebno mi se svidjelo to što slobodno možemo pričati kako se osjećamo zbog gubitka i to što imamo razne aktivnosti koje nam mogu pomoći da se osjećamo bolje.“

(Što ti se posebno svidjelo na radionicama, član grupe za djecu i mlade)

U pripremnoj fazi prije radionica, koja je trajala gotovo godinu dana, educirali smo 16 stručnjaka u području mentalnog zdravlja za vođenje grupa podrške u tugovanju, ali i 250 odgojno-obrazovnih djelatnika o procesu tugovanja, kako bismo podršku tijekom gubitka člana obitelji i tugovanja učinili dostupnom djeci, mladima i obiteljima u odgojno-obrazovnom okruženju – osnovnim i srednjim školama i vrtićima. Tako smo u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, u razdoblju od 1. ožujka do 11. ožujka 2021. godine održali ciklus od 6 webinara „Podrška djeci i mladima koji su pogođeni traumatskim gubicima i tugovanjem“.

Od rujna 2020. godine do ožujka 2021. godine, u suradnji s Udrugom za promicanje zdravog života i poboljšanje kvalitete življenja “Luč” i Udruženjem “Djeca prva”, 16 stručnjaka mentalnog zdravlja s područja Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Brodsko-posavske županije bili su dijelom edukacije za vođenje grupne psihosocijalne podrške u tugovanju. Ova se edukacija sastojala od tri modula, a vodile su je stručnjakinje u području mentalnog zdravlja –  Silvija Stanić,  Mirjana Bijelić, Sanja Orešković Vrbanec, Jasenka Pregrad, Ivana Ćosić Pregrad, Dragana Miletić i Neda Vac Burić. 

U prvom modulu fokusirali smo se na teoretske osnove, na odnos i zadaće pomagača u tugovanju i na sam proces tugovanja. Grupni model podrške u tugovanju PUT – ključne ideje i procesi, demonstracija fishbowl vođenja grupnih aktivnosti s djecom i roditeljima, promjene koje su se dogodile zbog gubitka i načini kako se nositi s njima bile su također teme rada u okviru prvog modula.

Na drugom modulu, održanom u studenom 2020. godine sudionicima je detaljnije predstavljen program Put i smjernice za identifikaciju budućih korisnika grupa podrške. Budući voditelji grupa podrške u tugovanju učili su o fazama tugovanja i karakteristikama svake faze, specifičnostima traumatskih gubitaka te o načinima nošenja i radom s korisnicima kroz svaku fazu.

Također, drugi modul je bio posvećen dijeljenju iskustava iz provedbe pilot programa, kao i osvrtu na vođenje dječjih radionica. Iznesene su i neke dileme u vođenju radionica s roditeljima, te pitanja, komentari i refleksije sudionika u vezi vođenja radionica. Na drugom modulu sudionici su obrađivali teme grupne dinamike i grupnih procesa, u odnosu na voditelja grupe, na članove grupe, kao i na samu grupu kao organizam. Važan dio drugog modula predstavljali su mitovi vezani uz tugovanje i načini kako voditelji grupa podrške u tugovanju mogu brinuti o sebi tijekom rada s korisnicima.

Zbog pandemijskih uvjeta, završni treći modul edukacije za voditelja grupne psihosocijalne podrške u tugovanju održali smo u četiri različita termina u četiri županije u kojoj provodimo projekt PUT – 9. veljače u Zagrebu za zagrebački tim, 18. veljače u Karlovcu za karlovački tim, 22. veljače za brodsko-posavski tim i 15. ožujka za sisačko-moslavački tim stručnjaka. Uloga voditelja u organizacijsko-operativnom smislu bila je zadnji dio osposobljavanja, čime je edukacija za voditelja grupne podrške u tugovanju završena.

„Sve mi se svidjelo, posebno razgovori.“

(Što ti se posebno svidjelo na radionicama, član grupe za djecu i mlade)

Započevši s travnjem 2021. godine, na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Brodsko-posavske županije osposobljenih 16 stručnjaka – voditelja grupne psihosocijalne podrške u tugovanju – započelo s uključivanjem djece, mladih i roditelja iz obitelji koje su pogođene preranom smrću roditelja odnosno bračnog partnera. S njima su predstavnici županijskih timova projekta PUT održali informativne sastanke u svrhu predstavljanja projekta i strukture održavanja radionica i prvi ciljani program grupne psihosocijalne podrške u Hrvatskoj, koji istovremeno osnažuje djecu/mlade koji su doživjeli gubitak bliske osobe, te njihove roditelje/staratelje koji se uz brojne obaveze i sami nose s gubitkom i tugovanjem, započeo je u četiri lokalne zajednice.

Od travnja do srpnja 2021. godine, u radionice za djecu i mlade uključili smo ukupno 22 sudionika i sudionice – šestero djece i mladih pogođenih preranom smrću u obitelji iz Sisačko-moslavačke županije, osmero iz Brodsko-posavske županije, sedmero iz Karlovačke županije i sedmero iz Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

„To kako zapravo imamo različitosti, a opet puno sličnih situacija.“

(Što vam se posebno svidjelo na grupama podrške, član grupe podrške za roditelje)

U radionicama za roditelje sudjelovalo je 16 roditelja koji su izgubili bračnog / vanbračnog partnera – troje iz Sisačko-moslavačke županije, četvero iz Brodsko-posavske županije, petero iz Karlovačke županije i četvero iz Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Županijski timovi, uključujući koordinatore i izvoditelje aktivnosti, prikupili su podatke u sklopu prethodno izrađenih evaluacijskih upitnika na osnovu kojih ćemo pripremiti evaluacijski izvještaj s preporukama i koji ćemo u sljedećoj fazi provedbe podijeliti svim ključnim dionicima u lokalnim zajednicama Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Brodsko-posavske županije kako bi se potakla suradnja i dijeljenje dobrih praksi.

Kroz upostavu intersektorske suradnje, ključni dionici u županijama projekta PUT poduprijet će nastavak i održivost aktivnosti usmjerenih kontinuiranom pružanju psihosocijalnog savjetovanja za tugujuće obitelji. Ovi zajednički i suradnički napori utrt će put jačanju psihosocijalne podrške za djecu, mlade i obitelji u lokalnim zajednicama projekta PUT, ali i širenju ovog modela podrške za obitelji na nacionalnoj razini i stvaranjem kapaciteta i u drugim područjima Republike Hrvatske.

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Udruge roditelja Korak po korak.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Više informacija dostupno je na stranici https://strukturnifondovi.hr/