Select Page

Imaš podršku

U rujnu 2020. započela je provedba projekta „Imaš podršku“ čiji je cilj doprinijeti uspješnoj resocijalizaciji i reintegraciji bivših zatvorenika i njihovih obitelji kroz usluge psihosocijalne podrške s naglaskom na brigu o mentalnom zdravlju, jačanje odnosa roditelj – dijete te jačanje međuresorne suradnje. Projekt provodi Udruga roditelja „Korak po korak“ u partnerstvu s Udrugom PET PLUS, uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Projektom je predviđena suradnja projektnog tima s predstavnicima djelatnika Ministarstva pravosuđa i uprave i Uprave za zatvorski sustav i probaciju – Zatvor u Bjelovaru, Kaznionica u Požegi i Glini, Probacijski uredi u Zagrebu I i II, koja će se ostvariti kroz sastanke i kontinuiranu komunikaciju s ciljem ostvarivanja bolje povezanosti ključnih dionika postpenalnog sustava te veće dostupnosti psihosocijalnih usluga za same korisnike. Suradnja s ključnim dionicima i udrugom PET PLUS ostvarit će se i na okruglom stolu koji će se pri kraju projekta, u rujnu, održati s ciljem podizanja svijesti javnosti na nacionalnoj razini te na kojem ćemo s donositeljima i provoditeljima odluka raspraviti prilike za unaprjeđenje položaja bivših zatvorenika te njihove djece i obitelji u društvu.

Kroz individualno psihosocijalno savjetovanje i grupne radionice projektom će se pružati podrška bivšim zatvorenicima, njihovoj djeci i članovima uže obitelji, a publikacije koje će se izraditi u okviru projekta bit će namijenjene i predstavnicima stručne i šire javnosti.

U pripremi materijala za psihosocijalne radionice i infografika namijenjenih široj javnosti sudjelovat će volonterke – studentice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Time će se nastaviti jačanje suradnje civilnog sektora i akademske zajednice u pružanju socijalnih usluga za korisnike u riziku od socijalne isključenosti, odnosno nastojanju izgradnje uključivijih društvenih zajednica.