Select Page

Istraživanje stavova prema bivšim zatvorenicima u okviru projekta Uključene zajednice

Tijekom 2019. i 2020. godine u okviru projekta Uključene zajednice provedeno je istraživanje s ciljem utvrđivanja stavova šire javnosti prema bivšim zatvorenicima, u 4 lokalne zajednice – Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu, što je omogućilo usmjeravanje projektnih aktivnosti i prilagođavanje zagovaračke kampanje za senzibiliziranje javnosti na potrebe ove populacije. Istraživanje su provele dr.sc. Jagoda Novak i Sara Carević, mag.psych. (Udruga roditelja „Korak po korak”), u suradnji sa sudionicima projekta koji su distribuirali upitnike u svojim lokalnim zajednicama.

Ključni rezultati istraživanja su prikazani u infografici te u videoanimaciji.