Select Page

Istraživanje stavova prema djeci (bivših) zatvorenika

Tijekom prosinca 2020. godine doc.dr.sc. Ksenija Romstein je u suradnji s Udrugom roditelja “Korak po korak” provela istraživanje s ciljem utvrđivanja stavova pedagoških profesionalaca (odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika) prema djeci (bivših) zatvorenika. Istraživanje je provedeno online putem, a rezultati su izloženi na trodnevnom webinaru projekta Uključene zajednice pod nazivom: Suočavanje s izazovima postpenalnog prihvata: kako do učinkovitije resocijalizacije i reintegracije počinitelja kaznenih djela i članova njihovih obitelji u zajednicu?

Ključni rezultati istraživanja su prikazani u infografici te u videoanimaciji.