Select Page

Povezivanje ključnih dionika

U okviru projekta „Imaš podršku“ koji se provodi s ciljem podržavanja uspješne resocijalizacije i reintegracije bivših zatvorenika i njihovih obitelji u društvenu zajednicu, 2. veljače 2021. u prostorijama savjetovališta u Zvonimirovoj 21 održan je sastanak projektnog tima s predstavnicama Sektora za probaciju. Na sastanku su u prvotnom planu trebali sudjelovati i predstavnici iz kaznenih tijela s kojima se surađuje u okviru projekta, ali je zbog epidemioloških ograničenja dogovorena provedba dva odvojena sastanka.
Sastanku su prisustvovale probacijske službenice Helena Hašpl Jurišić iz Probacijskog ureda I Zagreb i Tanja Novosel iz Probacijskog ureda II, Dora Kozjak iz partnerske udruge PET PLUS te Mia Krpan (voditeljica projekta) i Sara Carević (suradnica na projektu) iz Udruge roditelja „Korak po korak“, a održan je s ciljem povezivanja s ključnim dionicima, predstavljanja planiranih aktivnosti te utvrđivanja mogućnosti i načina daljnje suradnje i komunikacije na projektu, primarno vezane uz korisnike koji su već u tretmanu s ciljem konzultacija o radu s njima. Definirane su ciljane skupine korisnika za aktivnosti projekta, na temelju čega će suradnice iz probacijskih ureda i partnerska organizacija PET PLUS upućivati korisnike UR KPK koja će ih provoditi. Također, predstavljene su i raspravljene teme i aktivnosti grupnih radionica koje su namijenjene bivšim zatvorenicima.

Radionice su izrađene tijekom prosinca 2020. i siječnja 2021.g. u suradnji s volonterkama, studenticama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a obuhvaćaju teme pozitivnog roditeljstva, suočavanja sa stresom, nošenja s neugodnim emocijama, rješavanja problema, partnerskih odnosa i traženja stručne pomoći u svrhu brige o mentalnom zdravlju.

Volonterke na projektu su uz mentorstvo UR KPK izradile i infografike od kojih su dvije namijenjene senzibilizaciji javnosti na položaj i poteškoće s kojima se suočavaju bivši zatvorenici te smanjenju stigmatizacije, a jedna upravo bivšim zatvorenicima kako bi im poslužila u nošenju sa stresom.

Individualno savjetovanje s korisnicima – bivšim zatvorenicima, članovima njihove uže obitelji i djecom provodi se od početka projekta i nastavlja se do rujna 2021.

Planirani početak provedbe radionica za bivše zatvorenike je u prvoj polovini ožujka.

Također, početkom ožujka planiran je sastanak s predstavnicama Zatvora u Bjelovaru, Kaznionice u Požegi i Kaznionice u Glini koji će se provesti s istim ciljevima kao i sastanak s probacijskim službenicama budući da je prvotno zamišljen kao jedan sastanak.